Regulamentul tombolei aniversare “BIOCOMP – 30 de ani de expertiza”

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI ANIVERSARE „BIOCOMP – 30 DE ANI DE EXPERTIZĂ”

1.a. Organizatorul tombolei aniversare este SC BIOCOMP SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Iaşi, Bd. Chimiei, nr. 12, înregistrată la oficiul Registrului Comerțului sub numărul J22/1532/1991 având cod fiscal RO1973703, cont bancar RO79 INGB 0000 9999 0276 2049 deschis la ING BANK, reprezentată prin dl. GABRIEL GEORGESCU în calitate de Administrator. Participanţii la tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial, potrivit celor menționate mai jos denumit în continuare Regulament Oficial.

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.biocomp.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Tombola aniversară este organizată și de desfășoară pe întreg teritoriul României. La această tombolă aniversară pot participa toate persoanele fizice majore cu rezidența în România și persoane juridice sau alte entități legal constituite și pentru care nu există un impediment legal sau convențional cu privire la achiziție. Angajații SC BIOCOMP SRL nu pot participa la tombola aniversară.

3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

Tombola aniversară se va desfășura începând cu data de 11 ianuarie 2021 și se va încheia la data de 15 decembrie 2021 (data ultimei extrageri). Orice participant care încearcă să se înscrie după această dată nu va fi luat în considerare în prezenta tombolă.

Vor avea loc 12 extrageri lunare, datele limită de înscriere urmând să fie anunţate la începutul fiecărei luni.

Pentru luna ianuarie 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoţionale este 31 ianuarie 2021.

Pentru luna februarie 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 28 februarie 2021.

Pentru luna martie 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 01 aprilie 2021.

Pentru luna aprilie 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 01 mai 2021.

Pentru luna mai 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 02 iunie 2021.

Pentru luna iunie 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 01 iulie 2021.

Pentru luna iulie 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 01 august 2021.

Pentru luna august 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 01 septembrie 2021.

Pentru luna septembrie 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 01 octombrie 2021.

Pentru luna octombrie 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 01 noiembrie 2021.

Pentru luna noiembrie 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 01 decembrie 2021.

Pentru luna decembrie 2021, ultima zi de înscriere a codurilor promoționale este 14 decembrie 2021.

4. MECANISMUL TOMBOLEI ANIVERSARE

4.1 SUBIECTUL TOMBOLEI ANIVERSARE

În luna ianuarie 2021, fiecare dispozitiv biocid BIOCOMP achiziţionat va veni însoţit de un cod promoţional.

Începând cu luna februarie 2021, fiecare comandă va veni însoțită de un cod promoțional, pe care te rugăm să îl înregistrezi la adresa de mai jos:

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi.

Premiile aferente lunii decembrie 2021 sunt trei dispozitive de dezinfecție LBAG 15W, pentru dezinfecția aerului în mod continuu!

4.2 REVENDICAREA PREMIULUI

Revendicarea premiului pentru luna noiembrie 2021 se va face până în data de 12.12.2021, prin dovedirea identității și a eligibilității: persoane fizice majore cu rezidența în România și persoane juridice sau alte entități legal constituite care au achiziţionat dispozitive biocide BIOCOMP pe perioada unei luni calendaristice. În cazul în care câștigătorul este o persoană juridică, aceasta va desemna beneficiarul premiului. În cazul în care premiul nu este revendicat, se va organiza o a doua tragere la sorţi.

Revendicarea premiului pentru luna decembrie 2021 se va face până în data de 17.12.2021, prin dovedirea identității și a eligibilității: persoane fizice majore cu rezidența în România și persoane juridice sau alte entități legal constituite care au achiziţionat dispozitive biocide BIOCOMP pe perioada unei luni calendaristice. În cazul în care câștigătorul este o persoană juridică, aceasta va desemna beneficiarul premiului. În cazul în care premiul nu este revendicat, se va organiza o a doua tragere la sorţi.

Pentru revendicarea premiului, câştigătorul va fi rugat să trimită o fotografie a voucherului, precum şi a seriei dispozitivului biocid care a însoţit voucherul.

Câştigătorii fiecărei extrageri lunare vor fi anunţaţi pe pagina de Facebook a organizatorului.

4.3 ÎNSCRIEREA LA TOMBOLĂ

Pentru a participa la tombolă trebuie să completezi formularul de înscriere, disponibil la adresa de mai jos:


Atenţie! În luna ianuarie, pentru fiecare dispozitiv biocid achiziţionat se va primi un cod promoţional. Fiecare cod este unic şi nu este transmisibil. Codul promoţional nu poate fi reportat, refolosit sau introdus în altă lună decât în cea în care s-a făcut achiziţia.

Atenţie! Începând cu luna februarie, pentru fiecare comandă se va primi un cod promoţional. Fiecare cod este unic şi nu este transmisibil. Codul promoţional nu poate fi reportat, refolosit sau introdus în altă lună decât în cea în care s-a făcut achiziţia.

5. INFORMAREA

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, fiind publicat pe site-ul www.biocomp.ro. Participarea la tombola aniversară BIOCOMP implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. Participarea la tombola aniversară este condiționată de acceptarea, însușirea și confirmarea acordului dumneavoastră cu privire la Termeni și condiții, astfel vă dați acordul cu privire la faptul că ați citit și vă însușiți respectarea prezentului Regulament.

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

BIOCOMP va prelucra datele cu caracter personal furnizate, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Organizarea tombolei aniversare este o acțiune în cadrul unei campanii de promovare a brandului BIOCOMP.

Datele furnizate vor fi utilizate în scopul derulării tombolei, dar și pentru promovarea brandului, a produselor şi serviciilor BIOCOMP.

CE DATE PROCESĂM?

A. Numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail pot fi utilizate pentru comunicări despre campanii ulterioare, cercetări calitative cu privire la produsele achiziționate.

B. Datele de identitate ale câștigătorului în scopul de a beneficia de premiu.

EXERCITAREA DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal, îți poți exercita toate drepturile prevăzute de lege, prin e-mail la adresa: office@biocomp.ro, cu subiectul PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Scopul colectării și procesării datelor este: pentru comunicări despre campanii ulterioare, cercetări cu privire la produsele achiziționate. Prin completarea și transmiterea datelor tale prin formularul de înscriere, declari și accepți necondiționat ca datele tale personale să fie incluse în baza de date a SC BIOCOMP SRL și îți dai acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către BIOCOMP în conformitate cu scopurile menționate în acest regulament.

Conform prevederilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal ai dreptul: Să fii informat. Să ai acces la datele tale. De asemenea poți cere rectificarea datelor tale precum și stergerea lor în cazurile în care nu exista un temei care să justifice continuarea stocării. La restricționare, la opoziție și de a nu fii supus procesului decizional individual automatizat. Să îți retragi consimțământul, atunci când prelucrarea se face pe baza consimțământului.De asemenea, dacă te consideri lezat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ai dreptul de a te adresa Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Datele furnizate nu se vor transfera cătrestate terțe!

7. ÎNCETAREA TOMBOLEI ANIVERSARE

Prezenta tombolă aniversară poate înceta înainte de data menționată la punctul 3 numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta tombolă promoţională.

8. PREVEDERI FINALE

Prin completarea formularului și transmiterea datelor din conținutul acestuia, îți dai acordul cu privire la conținutul acestui regulament precum și cu privire la modificările ulterioare. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiția de a publica respectivele modificări pe site-ul www.biocomp.ro. Modificarea își produce efectele de la data publicării informațiilor care o anunță și afișăriilor pe website-ul menţionat.

9. SOLUŢIONAREA PLÂNGERILOR

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă. Persoana interesată va adresa o solicitare către Organizator la adresa de e-mail office@biocomp.ro. Litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.

error: Conținutul acestui website este protejat!