Ai o lampa bactericida din perioada 1991-2010? Atunci avem vesti bune. Te califici pentru a apela la programul Buy-Back initiat de BIOCOMP. Suna-ne, si noi iti inlocuim gratuit vechea lampa bactericida cu un dispozitiv biocid nou. In plus, iti oferim si un discount sub forma de vouchere pe care sa il utilizezi la achizitia noului dispozitiv. Pentru mai multe detalii, consultati regulamentul programului Buy-Back.

REGULAMENT GENERAL 
Programul „ Sănătatea şi siguranţa la îndemâna ta! Fă schimb rapid! ” 
 
BIOCOMP, producător de 30 de ani în România, de dispozitive de dezinfecție cu lumina ultravioleta UV-C, are drept prioritate sănătatea şi siguranţa persoanelor indiferent de locul în care se află acestea. 
 
Prin programul BIOCOMP Buy-Back îţi înlocuieşti lampa bactericidă LBA veche (fixă sau mobilă, pe stativ) cu una nouă, din gama actuală de dispozitive de dezinfectie BIOCOMP. Dă la schimb lampa bactericidă LBA (fixa şi mobila) şi primeşti vouchere discount pentru achiziţia unui nou dispozitiv. Noi îţi preluăm gratuit produsul vechi şi ţi-l livrăm imediat pe cel nou comandat. 
 
Protejăm mediul şi ne pasă şi de sănătatea ta! Chiar dacă produsele sunt foarte vechi, solicită voucherele de discount şi noi îţi preluăm gratuit produsul pentru a fi reciclat!  
 
 Prin intermediul acestui Program, poți aduce un produs vechi, care face parte din categoriile lampi si dispozitive de dezinfectie cu lumina UV-C, și să profiți de suma acordată ca si discount-sub forma de voucher- în urma evaluării acestuia pentru a completa costul unui produs nou din categoriile lampi si dispozitive biocide din noua gama de produse marca BIOCOMP. Tot ce trebuie să faci este să suni unul dintre agentii si reprezentantii nostri din Iasi. Acolo, după evaluarea produsului vechi, ti se poate prelua produsul vechi si primești un voucher cu care poți să achiziționezi pe loc un dispozitiv biocid BIOCOMP.  

Articolul 1. Organizatorul Programului

Art. 1.1. Programul este inițiat de S.C. BIOCOMP S.R.L., cu sediul în Iasi, Br. Chimiei nr 12, cod postal 700293, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/1532/1991, CUI RO 11973703, operator de date cu caracter personal înregistrat sub numărul 721281041231.  În continuare, S.C. BIOCOMP S.R.L. va fi denumită “Organizator”.  

Art. 1.2. Organizatorul  îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Programului cu obligația de a anunța potențialii clienți în prealabil sau in timpul aplicarii noilor modificari.  

Art. 2. Aria de desfășurare

Art. 2.1. Programul se va desfășura pe teritoriul României în oricare din judete, pentru produsele vechi și funcționale ce se încadrează în categoria lampi si dispozitive bactericide cu lumina UV-C, achiziționate direct de la BIOCOMP,  prin reprezentantii sai sau de la concurenta, produs intre anii 1991-2010, fiind denumite în continuare „Produsul”. Exceptie fac produsele deteriorate major, cu tuburi sparte sau cu parti ruginite, mai vechi ca an de productie de anul 1991.  

Articolul 3. Produse eligibile a participa la Program  

Art. 3.1. Produse eligibile a participa la Program: lampi si dispozitive biocide cu lumina UV-C. Acestea trebuie aduse de către client sau expediate prin curier rapid la sediul BIOCOMP, unde acestea vor fi evaluate si ridicate spre reciclare. 
   
Exceptie fac produsele deteriorate major, cu tuburi sparte sau cu parti ruginite, mai vechi ca an de productie de anul 1991.

Art. 3.2. Dacă un client se prezintă cu mai multe produse, acestea se evaluează individual și se emite câte un set de vouchere pentru fiecare produs. Voucherele se acorda astfel:  - Pentru produsele cu 1 tub cu serie şi an producţie 1991-2010, primeşti pentru fiecare dispozitiv pe care il doreşti reciclat un număr de 2 vouchere x 15lei, pe care le poţi folosi pentru a beneficia de discount la comandarea noului dispozitiv de dezinfectie BIOCOMP. - Pentru produsele cu 2 tuburi cu serie şi an producţie 1991-2010, primeşti pentru fiecare dispozitiv pe care il doreşti reciclat un număr de 4 vouchere x 15lei, pe care le poţi folosi pentru a beneficia de discount la comandarea noului dispozitiv de dezinfectie BIOCOMP.

Art.3.3. Voucherele acordate per produs se vor folosi pentru tranzacții separate, fiecare set de vouchere pentru câte o comandă nouă. Nu se pot cumula mai multe vouchere (maxim 4 vouchere) pentru o singură comandă de un produs nou.  

Art 3.4. Daca clientul aduce mai multe produse spre colectare si reciclare si primeste mai multe vouchere, le poate folosi la comandarea mai multor tipuri de produse, cate 4 vouchere maxim pentru cate un produs comandat. Daca se comanda mai multe tipuri de produse noi si clientul are, de exemplu 6 vouchere (pentru ca a reciclat de exemplu 2 produse vechi), atunci va putea folosi voucherele pe aceeasi factura astfel:  - Un numar de 4 vouchere pentru un produs nou - Un numar de 2 vouchere pentru un alt produs nou. Cele 6 vouchere nu se pot cumula la achizitia unui singur produs.  

Articolul 4. Drepturi și condiţiile de participare  

Art. 4.1. Pot participa la Program persoanele fizice sau persoanele juridice denumite în continuare “Client”, care au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data contactarii spre preluare a produsului ce se doreste a fi colectat si reciclat.

Art 4.2. Pentru a putea finaliza aceasta tranzacție, Clientul trebuie să prezinte un act de identitate valabil sau sa ateste ca este persoana juridica cu Certificat de Inregistrare Fiscala.  

Articolul 5. Descrierea Programului

Art.5.1. Pentru a se înscrie în Program, Clientul:
1.Contactează reprezentantii BIOCOMP la tel/fax: 0232/213.930, 0723/234.030 sau la office@biocomp.ro.
2. Anunta intentia predarii produsului spre reciclare. Comunică seria/anul de fabricaţie a lămpii si transmite o fotografie spre evaluare.  
3. Se evalueaza produsele prezentate ca si optiune spre a fi colectate in vederea reciclarii şi se stabileste daca se acorda sau nu vocuherele.
4. Reprezentantul noteaza codurile pe vouchere si le acorda clientului. Se completeaza Procesul Verbal de PredarePrimire in dublu exemplar si se semneaza de ambele parti, un exemplar fiind predat clientului impreuna cu voucherele, iar un exemplar va fi pus impreuna cu produsul colectat spre reciclare.
5. Produsul colectat spre reciclare impreuna cu Procesul verbal de Predare-primire se trimite la sediul BIOCOMP si se anunta numarul si codul voucherelor acordate Clientului.
6. Clientul comanda un nou Produs si BIOCOMP aplica voucherele pentru discount si se livreaza produsul/produsele comandate. 
   
Art.5.1. Contravaloarea Produsului se va deconta pe baza unui voucher cu valoare exprimata în lei, cu TVA inclus, ce se emite pe loc și apare pe factura nouă ca voucher.

Art.5.2. Perioada de valabilitate a voucherelor se găsește notată pe acestea.

Art.5.3. Produsul colectat spre reciclare, odată predat de către Client către BIOCOMP, și semnat Procesul Verbal de Predare-Primire, nu poate fi înapoiat ulterior de către BIOCOMP prin solicitare de anulare a tranzacției de către Client.

Art.5.4. În situatia în care Clientul returnează produsul nou achiziționat prin Program utilizând serviciul Retur în 30 de zile, Clientul va primi înapoi, după stornare, suma corespunzătoare achizitiei produsului nou, mai putin valoarea voucherului primit pentru Produs după evaluarea acestuia. Voucherul va putea fi reactivat pentru o nouă achiziție din aceleași categorii mentionate în articolul 3.1. Voucherul reactivat va putea fi utilizat în aceleași condiții ca și voucherul emis initial, pentru o noua comanda.

Art.5.5. Voucherul nu va putea fi preschimbat în bani. Valoarea voucherului primit prin sistemul Buy-Back este cu TVA inclus.

Art. 5.6. Organizatorul presupune că fiecare client care participa la Program deține cu titlu legal Produsul cu care participă la Program, mai exact că fiecare client este proprietarul de drept al Produsului pe care îl predă la colectare spre reciclare. Organizatorul nu are obligația de a verifica și de a certifica dreptul clientului asupra produsului predat în cadrul Programului, întreaga responsabilitate în acest sens aparținând clientului.  
Articolul 6. Forţa majoră. Caz fortuit

Art. 6.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut și nici împiedicat de către Organizator.

Art. 6.2. Dacă o situaţie de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la Program cazul existent în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forţă majoră sau caz fortuit.  

Articolul 7. Litigii  Art.

7.1. Orice reclamație având ca obiect Programul poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest regulament sau trimisă pe e-mail la office@biocomp.ro, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.  

Art. 7.2. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Program se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Iasi.  

Articolul 8. Întreruperea Programului  

Art. 8.1.  Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Programul oricând pe parcursul desfășurării acestuia, cu informarea prealabilă a potențialilor clienți prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, informare newsletter).

Art. 8.2. În situația în care Programul va înceta, din orice motiv, Organizatorul va acorda beneficiile Clienților participanți la Program până la data încetarii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 
   
Articolul 9. Protecția datelor personale

Art. 9.1. Participarea la acest Program confirmă acceptarea necondiționata a fiecărui Client că datele sale cu caracter personal să fie procesate de către Organizator în scopul îndeplinirii de către acesta a obligațiilor asumate în acest Program.

Art. 9.2. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție.

Art. 9.3. Dacă participantii nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior.

Art. 9.4. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, transmisă la adresa expediată pe adresa SC BIOCOMP SRL, Bd Chimiei 12, Iasi, cop postal 700293, Judetul Iasi.  

Articolul 10 – Alte mențiuni

Art. 10.1. Regulamentul aferent Programului este afișat și disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.biocomp.ro pe toată perioada de desfășurare a acestuia.

Art. 10.2. Participarea la Program echivalează cu cunoașterea și acceptarea integrală și necondiționată de către orice Client a prevederilor și aplicării prezentului regulament.    
 
Document actualizat in data de 11.01.2021 de catre Departamentul de Marketing a SC BIOCOMP SRL.  
Toate drepturile sunt rezervate catre SC BIOCOMP SRL. ©®SC BIOCOMP SRL - Ianuarie 2021  
error: Conținutul acestui website este protejat!