Regulamentul tombolei aniversare a lunii Septembrie

Compania BIOCOMP aniversează 32 de ani și te invită la Zilele Porților Deschise
Cum a fost la Târgul internațional ANUGA 2023?

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI BIOCOMP – SEPTEMBRIE 2023

1.a. Organizatorul tombolei aniversare este SC BIOCOMP SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Iaşi, Bd. Chimiei, nr. 12, înregistrată la oficiul Registrului Comerțului sub numărul J22/1532/1991 având cod fiscal RO1973703, cont bancar RO79 INGB 0000 9999 0276 2049 deschis la ING BANK, reprezentată prin dl. GABRIEL GEORGESCU în calitate de Administrator.

Participanții la tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial, potrivit celor menționate mai jos denumit în continuare regulament oficial.

1.b. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări pe site-ul www.biocomp.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României. La această tombolă pot participa toate persoanele fizice majore cu rezidență în România și persoanele juridice sau alte entități legal constituite și pentru care nu există un impediment legal sau convențional cu privire la achiziție.

Angajații SC BIOCOMP SRL nu pot participa la tombola.

3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE

Tombola se va desfășura începând cu data de 04 Septembrie 2023 și se va încheia la data de 09 Septembrie 2023. Orice participant care încearcă să se înscrie după această dată nu va fi luat în considerare în prezenta tombolă.

4. MECANISMUL TOMBOLEI ANIVERSARE

Pentru a putea să vă înscrieți în cadrul tombolei aniversare în perioada 04 – 09 Septembrie 2023, toti clienții trebuie să achiziționeze dispozitive de dezinfecție cu lumină ultravioletă UV-C în valoare de minim 2.000 lei și sunt înscriși automat.

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi.

Premiile aferente lunii Septembrie 2023 sunt 2 dispozitive de dezinfecție cu lumină ultravioletă UV-C LBA-E 25W.

4.2 REVENDICAREA PREMIILOR

Revendicarea premiilor pentru luna Septembrie 2023 se va face până în data de 22.09.2023, prin dovedirea identității și a eligibilității. În cazul în care câștigătorul este o persoană juridică, aceasta va desemna beneficiarul premiului.

4.3 ÎNSCRIEREA LA TOMBOLĂ

Pentru a participa la tombolă trebuie să achiziționezi dispozitive de dezinfecție cu lumină ultravioletă UV-C în valoare de minim 2.000 lei.

Dispozitivele de dezinfecție cu lumină ultravioletă UV-C pot fi achiziționate astfel:

  1. Comandă prin intermediul magazinului nostru online: www.uvmall.ro
  2. Achiziție directă din showroom.
  3. Prin cererea unei oferte de preț la una dintre adresele de e-mail: office@biocomp.ro sau comenzi@biocomp.ro.

5. INFORMAREA

Prezentul regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, fiind publicat pe site-ul www.biocomp.ro și www.uvmall.ro. Participarea la tombola BIOCOMP implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament. Participarea la tombolă este condiționată de acceptarea, însușirea și confirmarea acordului dumneavoastră cu privire la termenii și condițiile, astfel vă dați acordul cu privire la faptul că ați citit și vă însușiți respectarea prezentului regulament.

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

BIOCOMP va prelucra datele cu caracter personal furnizate, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Organizarea tombolei aniversare este o acțiune în cadrul unei campanii de promovare a brandului BIOCOMP.

Datele furnizate vor fi utilizate în scopul derulării tombolei, dar și pentru promovarea brandului, a produselor şi serviciilor BIOCOMP.

CE DATE PROCESĂM?

A. Numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail pot fi utilizate pentru comunicări despre campanii ulterioare și cercetări calitative cu privire la produsele achiziționate.

B. Datele de identitate ale câștigătorului în scopul de a beneficia de premiu.

EXERCITAREA DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal, îți poți exercita toate drepturile prevăzute de lege, prin e-mail la adresa: office@biocomp.ro, cu subiectul PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Scopul colectării și procesării datelor este: pentru comunicări despre campanii ulterioare, cercetări cu privire la produsele achiziționate. Prin completarea și transmiterea datelor tale prin formularul de înscriere, declari și accepți necondiționat ca datele tale personale să fie incluse în baza de date a SC BIOCOMP SRL și îți dai acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către BIOCOMP în conformitate cu scopurile menționate în acest regulament.

Conform prevederilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal ai dreptul: să fii informat și să ai acces la datele tale.

De asemenea poți cere rectificarea datelor tale precum și ștergerea lor în cazurile în care nu există un temei care să justifice continuarea stocării. La restricționare, la opoziție și de a nu fi supus procesului decizional individual automatizat. Să îți retragi consimțământul, atunci când prelucrarea se face pe baza consimțământului.

De asemenea, dacă te consideri lezat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ai dreptul de a te adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele furnizate nu se vor transfera către state terțe.

7. ÎNCETAREA TOMBOLEI ANIVERSARE

Prezenta tombolă poate înceta înainte de data menționată la punctul 3 numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta tombolă promoţională.

8. PREVEDERI FINALE

Prin completarea formularului și transmiterea datelor din conținutul acestuia, îți dai acordul cu privire la conținutul acestui regulament precum și cu privire la modificările ulterioare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiția de a publica respectivele modificări pe site-ul www.biocomp.ro și uvmall.ro. Modificarea își produce efectele de la data publicării informațiilor care o anunță și afișărilor pe website-ul menţionat.

9. SOLUŢIONAREA PLÂNGERILOR

Eventualele neînțelegeri apărute între organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă. Persoana interesată va adresa o solicitare către organizator la adresa de e-mail office@biocomp.ro. Litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.

Lasă un răspuns

error: Conținutul acestui website este protejat!