Importanța luminii ultraviolete UV-C în domeniul alimentar

Dinamica crescută a deplasării oamenilor și a produselor la nivel global a dus la apariția unei diversități nemaiîntâlnite de bacterii, mucegaiuri și virusuri.

Acestea încep să afecteze mediul de producție și procesare al produselor alimentare, deoarece metodele clasice de decontaminare utilizate devin din ce în ce mai ineficiente.

Astfel, protecția dată de dezinfecția clasică efectuată cu substanțe chimice este limitată din foarte multe puncte de vedere:

  • ca eficiență scăzută a dezinfecției și a controlului agenților patogeni, deoarece crește numărul de mutații noi rezistente la acțiunea substanțelor;
  • ca eficiență economică, procedura are caracter repetitiv, generator de costuri mari, necesitând permanent folosirea de materiale auxiliare ca ambalaje, mănuși de protecție, materiale textile precum și manopera efectuării dezinfecției chimice;
  • ca nivel al consumurilor energetice, din ce în ce mai mari, element foarte important în calculul prețului de cost final.

Aceste provocări economice generează schimbări majore de percepție la nivelul clienților finali, plătitorii prețului de vânzare și de consumatorii produselor alimentare.

Gradul de interes din partea clienților și notorietatea unităților procesatoare de produse alimentare devin din ce în ce mai mult legate de asigurarea de standarde de calitate foarte înalte și de oferirea unor termene de valabilitate prelungite a produselor de consum.

Astfel, responsabilitatea producătorilor din industria alimentară, ce fac eforturi constante pentru asigurarea unui mediu biosecurizat ecologic integrat, va face diferența din ce în ce mai mult pe piață.

Biosecurizarea epidemiologică a companiilor din industria alimentară are un efect benefic direct asupra reprezentanților instituționali, a salariaților și a clienților. Se creează premisele unei capabilități maximizate de performanță economică a acestor companii, ce vor genera produse sigure pentru consumatori și vor genera noi oportunități de dezvoltare a cotei de piață.

Dacă pentru dezinfecția aerului, a suprafețelor generale și a echipamentelor, companiile din industria alimentară au adoptat o serie de măsuri sanitare, de multe ori dezinfecția produselor și a ambalajelor nu este luată în calcul.

De ce este importantă și obligatorie dezinfecția produselor și a ambalajelor?

Pentru că produsele alimentare și ambalajele pot reprezenta o importantă sursă de contaminare, transferând agenții patogeni periculoși pe suprafețele cu care intră în contact.

Cercetarea și dezvoltarea tehnologiei de dezinfecție ecologică cu lumină ultravioletă UV-C, alături de expertiza și experiența în domeniu a companiei BIOCOMP de peste 31 de ani, face ca astăzi să oferim un sistem și o tehnologie de ultimă generație, cu consumuri energetice neglijabile, la prețuri accesibile. Oferim garanția controlului biocontaminanților specifici, într-o manieră ecologică și cu o singură dotare și peste 25 de ani de utilizare!

Sistemul propus de BIOSECURITATE ECOLOGICĂ INTEGRATĂ cu tehnologia luminii ultravioletă UV-C este validat și recomandat de către organizațiile mondiale și europene din domeniul alimentar, ca metodă alternativă de asigurare a dezinfecției în unităților ce oferă produsele alimentare.

Compania BIOCOMP a înregistrat în premieră mondială și oferă tuturor operatorilor din această ramură industrială sistemul de „BIOSECURITATE ECOLOGICĂ INTEGRATĂ (B.E.I.) cu lumină ultravioletă UV-C”.

Acest sistem reprezintă prima abordare holistică, ce presupune blocarea biocontaminărilor și a agenților patogeni periculoși specifici (precum: Listeria monocytogenes, Salmonella și Escherichia coli, spori de mucegai specifici, etc.), indiferent de variantă sau mutație, de pe toate căile de contaminare posibile din aer, suprafețe, echipamente, materii prime, materiale, ambalaje, mijloace de transport.

De asemenea, acest sistem asigură și tratarea directă a produselor alimentare din carne și a produselor alternative pentru creșterea timpului de proaspăt cu până la 100%.

error: Conținutul acestui website este protejat!